Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZarządzanie projektem budowlanym, zarządzanie budową.en
Udostępnij Drukuj Pobierz PDF
Osoba kontaktowa
Dominik Wieluński
office@esslar.com
Tel: 668170926
esslar.com

Język komunikacji:
Angielski, Polski,

Opis przedmiotu zamówienia

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu i wiedzy technicznej dostarczamy naszym klientom usługi zarządzania oraz nadzoru nad prowadzonym projektem inwestycyjnym w budownictwie. Wsparcie klienta obejmuje zarówno etap przygotowania inwestycji, jej bieżącą kontrolę, jak i bezusterkowe przekazanie finalnego obiektu do użytkowania.

Główne obszary wsparcia w ramach usług zarządzania projektem budowlanym:
Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego w budownictwie.
Zarządzanie budową.
Harmonogramowanie i bieżąca kontrola postępu prac.
Nadzór inwestorski nad przebiegiem prac budowlanych, weryfikacja dostarczanych na budowę materiałów, odbiory częściowe i końcowe.
Usługi Liaison Engineer.
Usługi EPCM.
Optymalizacja kosztowa projektu.


CPV


  • Roboty budowlane
  • Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
  • Roboty budowlane w zakresie budynków
  • Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
  • Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
  • Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
  • Usługi inżynieryjne
  • Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
  • Usługi doradcze w zakresie budownictwa
Typ oferty
Kooperacja
Kraj
Polska
Termin składania ofert
24.10.2018
Ważna od
27.04.2018
Branże
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, Budownictwo i architektura, Architektura, Budownictwo,
Nabywcy poza granicami kraju
NIE